islam

ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള താക്കീത്!

Kafir

 احـذر مـن الاستـهزاء بأحكام الشـرع ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള താക്കീത്! قــال ‏الـشـيخ الـعــلامہ صـالح الـفوزان حفظہ الله تعالــﮯ : « الـذي يستـهزئ بشـيء مـن أحـكام الشـرع فـإنه يـرتد عـن ديـن الله، وسـواءً ‎أحـكام الحـيض أو ‎أحـكام النفـاس، أو ‎أحكـام الطهـارة، لأنـه يسـتهزئ بالشـرع فيـكون مـرتدًّا والعـياذ بـالله » 📓📕[ الإجـابات المــهمة (١٣٢) ] ശൈഖ് അല്ലാമാ സ്വാലിഹ്

Read More

സുന്നത്തിനോട് യോജിക്കുക

sand-768783_1280

❁ فوائـد وأقـوال العلماء ❁: ?موافقة السنة أفضل من كثرة العمل !! ? قالـ الشيخ العلامة / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ? “( موافقة السنة ) أفضل من ( كثرة العمل ) فلو أراد أحد أن يطيل ركعتي سنة الفجر بالقراءة والركوع والسجود قلنا خالفت الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان

Read More

പരസ്യമായി തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയും, മതത്തെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുമായി കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തുകയും അവരെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിധി

img12

“പരസ്യമായി തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയും, മതത്തെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുമായി കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തുകയും അവരെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണ്❓” ➖➰➖➰➖➰➖➰➖➰➖ ❓:السؤال ما حكم زيارة وصلة الأرحام إذا كانوا مجاهرين بالمعاصي، ويستهزئون بشيء من الدين ؟ ?? :الجواب يناصحهم، يزورهم للنصيحة، هم أولى الناس ببِرِّك تدعوهم إلى الله وتنصحهم، وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. قال الله -تعالى- لنبيه: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

Read More

മുസ്ലീം യുവാക്കൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു രോഗം

stack_of_books

മുസ്ലീം യുവാക്കൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു രോഗം. ➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿ ? قـال الشيـخ الألبانـي رحمـه الله – آفـة الشبـاب المسلـم فـي العصـر الحاضـر هـو أنهـم لمجـرد أن يشعـروا بأنهـم عرفـوا شيـئا مـن العلـم لـم يكونـوا مـن قبـل علـى علـم بـه رفعـوا بـه رؤوسهـم وظنـوا أنهـم قـد احاطـوا بكـل شـئ علمـا فتسلـط عليهـم الغـرور والعجـب – ونخشـى أن يشملهـم قـول الرسـول

Read More

നമസ്കാരത്തിൽ കണ്ണുകളടക്കുന്നതിന്റെ വിധി.

light_effects_background (1)

❁ فوائـد وأقـوال العلماء ❁: ⭕ حكم تغميض العينين▫ ? في الصلاة ☑ ♻ നമസ്കാരത്തിൽ കണ്ണുകളടക്കുന്നതിന്റെ വിധി. ➖〰➖〰➖〰➖ ?سئـل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ♦عن حكم تغميض العينين في الصلاة : ? فقال : التغميض في الصلاة مكروه وليس من السنة ، السنة أن يفتح عينيه وينظر ولا حرج ، لكن يطرحها في

Read More

അവഗണിക്കപ്പെട്ട സുന്നത്തുകൾ

cute-flower-wallpapers8

അവഗണിക്കപ്പെട്ട സുന്നത്തുകൾ : ????????? ?❁ فوائـد وأقـوال العلماء ❁: ? سنـن مهجـورة? ?من أذكار الاستيقاظ من النوم (الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورد علي روحي، وأذن لي بذكره) —- ?الترمذي، ٥/ ٤٧٣، برقم ٣٤٠١، وانظر: صحيح الترمذي، ٣/١٤٤. ? ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നാലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിന്ന്.. الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورد علي روحي، وأذن

Read More

അവഗണിക്കപ്പെട്ട പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിന്ന്…

093d3a4d1bbe1202491ebd06214a1f9e

അവഗണിക്കപ്പെട്ട പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിന്ന്… ◾◾◾◾◾◾◾◾◾ ?❁ فوائـد وأقـوال العلماء ❁: ?من ادعية الاستفتاح المهجورة? ?? نص الدعاء اللهم رب جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ?أخرجه مسلم، ١/ ٥٣٤، برقم

Read More

കണക്കില്ലാത്ത നന്മകൾ!

water-drop-164046_960_720

കണക്കില്ലാത്ത നന്മകൾ! ????????? ?❁ فوائـد وأقـوال العلماء ❁: ? حـسنات لا تحصـى ? ▪عن عبادة بن الصامت رضـي الله عـنه قـال : قـال رسـول الله صـلى علـيه وسـلم : « مـن اسـتغفر للمـؤمنين والمؤمـنات كـتب الله لـه بكـل مـؤمن ومـؤمنة حسـنة » ? 【حـسنه الألبانـي فـي صحـيح الجامـع【6026】 ? 【مـجمع الزوائـد【2101/10】 ?قَالَ الشَّيخ عَبدُ الرزَّاق

Read More

പ്രബോധകന്മാർക്കിടയിലുള്ള ഭിന്നിപ്പ്‌!

dv1341028

പ്രബോധകന്മാർക്കിടയിലുള്ള ഭിന്നിപ്പ്‌! ⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙ ✍? قال الإمام مقبل ابن هادي الوادعي – رحمه الله إنَّ من أعظم المصائب التي أُصيب بها المسلمون هو تفرُّق الدعاة إلى الله ويحرص أعداء الإسلام على تشتيت شملهم ، بل أعظم من هذا أنهم يحرصون على أن يضربوا بعضهم ببعض ، ولو أنَّ الدعاة إلى الله عقلوا ورجعوا إلى سيرة سلفهم

Read More